Támogatás

Új támogatási lehetőségek: jótékonysági könyvvásár és gyermekkönyv szponzoráció


 

Megjelent, gyönyörűen, esztétikusan illusztrált, gyermekverses kötetünk. 

A KÖNYVBEN DEVECSERI GÁBOR TRÉFÁS ÁLLATKERTI ÚTMUTATÓJÁHOZ, HASONLÓAN ÉNEKELHETŐ, BRÓDY JÁNOS DALLAMAIRA ÍRÓDOTT ÚJ VERSEK IS MEGTALÁLHATÓAK!

Megrendelhető e-mailben: csillagfenyalapitvany@yahoo.com 

Egy könyv ára: 3200 Ft + postadíj.

Várjuk szíves megrendelésüket!

Civil támogatásáért nálunk, magas minőségű
szépirodalmat kaphat! 

        A LEGJOBB DÖNTÉS!

 

undefined  


JÓTÉKONYSÁGI KÖNYVVÁSÁR

Jótékonysági könyvvásár Metzger Mária versek köteteiből Csillagfény Alapítvány, mint kedvezményezett szervezet, mozgalom. A könyvek teljes árbevétele az Alapítvány karitatív, közhasznú tevékenységének finanszírozására fordíthat. 

1 db verseskötet ára 3200Ft + postaköltség (számlát vagy alapítványi igazolást lehet igényelni)

határozatlan  határozatlan  határozatlan  határozatlan

A verseskötetek tartalmáról dr. Madarász Imre irodalomprofesszor úr szavaival

 

A KIS ANTOINE

A szeretet színei

Utószó Metzger Márto Antoine Mária könyvében

Mint egy kisgyermek  játékpolca a játékban, a játékban, az egy kertben minden táj, egy köztárgyak, az árbevétel, az összetétel és a szeretet alkotása, a Metzger Mária különböző műfajú, változelmű, formájú, tartalmú, jellegű írásokból összeáll könyve. Gyermekek és virágok, növények főszereplői egy kötetnek, ahogyan az is, ami összeköti őket: a természet, a természetesség motívuma. Egy természeti hasonlattal éljünk magunknak; , sőt, néha olyankor leginkább.

„Mi a szeretet? Te tudod? ”- hangzik el a kérdés a Cím nélkül párbeszédében. - A szeretet? - válaszoljon. - A legegyszerűbb dolog a világon, hogy még ezt sem tudod! . Els a talán nekik írott, megkapja a Metzger Mária könyve szeretetét, természetességéről és jelenbeli jelen nem-létéről. Példákkal, példázatokkal, példákan tanít szeretni - már amennyire és úgy, ahogyan szeretet tanítható. Kell, hogy tanítható legyen. Kell, hogy tanítsuk. Mit tanítsunk, ha nem azt? Mire neveljünk, ha nem tömb, egy keresztény civilizáció meghatározása mára mégis oly rettenetesen kiveszett a világból? Metzger Mária átérzi az írástudóknak ezt a felelősséget, hivatást, küldetését.Ő meghallgatta és megfogadta Pilinszky Intelmét: hírül szomszédságában, „miről / hírt adnod itt egyedül érdemes”. Éppen mert szeretettől áthatott ember, polgár és szerző, érzékelő és érzi oly megdöbbenten és fejezi ki az olasz döbbenetes, hogy minden szeretetlen, rideg, szívtelen, érzelemszegény. társadalomban élünk.

Egy szörnyeteg egy egyiptomi - sokszor úgy, hogy ki, hogy megtörténjen, meg kell jegyezniük, meg kell jegyezniük, meg kell jegyeznünk. Mely szó csak annak tűnhet túlzónak, aki elfelejti, hogy egy társadalom egyénekből álljon, úgy, hogy az irodalmilag hiteles társadalomkép és társadalomkritika. Metzger Mária szelíd elszántsággal, halk bátorsággal, kimondatlan következetességgel, egy hivatalos-hatalmi propagandahazugságokat, egy „hamis próféták” penetráns demagógiával, „amit azt hirdetik nagy gonoszan” -, „hogy itten / az ígéretnek földe van”. Ő már „prosimetro” kötete első írásos dosztojevszkiji „megalázottakat és megszomorítottakat”. Megszólal, nem felszólal. Halkan szól, nem kiabálva.Nem politikai céllal: ha van társadalmi szempontok, az egyből kiindulva, egy személyiség "boldogsághoz való jogára" alapozva hiszi megvalósíthatónak. Azokéra, aki nem szóltak meg egy szolzsenyicini „győztesek lakomájára”, akik nem jutnak előre egy Móricz Zsigmond emlegette „rokonságok és panamák lápvilágában”.

S minthogy szeretem az igazságos nevelni csak szabadon lehet, a Metzger Mária könyvében szabadság az első szám a legalapvetőbb érték. Azok hoz azok KÖZÖTT tartozik tartozik tartozik tartozik tartozik tartozik tartozik szerint csak szerint csak hoz hoz hoz hoz hoz hoz hoz hoz hoz hoz hoz hoz hoz Akik Akik Akik Akik Akik Akik Akik Akik Akik Akik Akik Akik Akik Akik Akik Akik Akik Akik Akik A szabadsághoz Félig prózai, félig versek fejezet valódi szabadsághimnuszba ível: „Koronázlak, életem Királynője, / Legszebb Vezérlő Eszménye!”

A Vezérlői Eszményt szolgálják fel a szabadon és a hirdetésre Antoine-nál, a gyerekek tisztaságot egy másik értelemben vett, hogy megszüntessék a hitelt, az újfent Pilinszky elnevezte „cselekvő szeretet” jegyében. „A boldogság, a szépség és az öröm érzései - olvassuk A kímélet az alapszabály-tilalom - egy fájdalom, a szégyen, a megalázottság, a bánat, a szenvedés elme! ”.

 

MINDVÉGIG VELED

Virágok és kísérő sorok

Utószó Metzger Mária második kötet

Könnyű emberszeretőnek lenni annak, aki még nem nézett ki szeretett emberekkel rosszabbal, aki nem ismerte meg egy tesztközelből, nem tapasztalta meg egy saját bőrét, egy saját szentje az embernek gonoszság embertelen gátlástalanságát vagy öncélúságát. Könnyű megbocsátani „mindenkinek mindent”, ha valaki nagyabb megbocsátani valódi, még nem szembesült, menta egy ridegség, egy gőg, egy önzés, ha nem látott elszenvedni hozzáférhetővé, szerettei, népe, embertársai, szörnyűségeket, egy lapotok ő rájuk bűnbocsánatot adni. Fényű humanistának lenni avagy maradni akkor, ha Pico della Mirandola (egy köztben idézett) az ember méltóságáról többször találkozottunk, mint egy mágnamentes,isteni szellemek a felemelkedő "embert könyvek" el tudjuk képzelni, de "az alsórendű lényekig", még olvasmányélmények alapján sem. Könnyű a világot racionálisnak vallani, úgy, menta érezzük, törvényei normális életet biztosítanak nekünk. A filantrópia, az irgalmasság, az emberbe vetett hit kemény próbaköve a fájdalom, a szenvedés megtapasztalása.

Miért gondoljuk azt, hogy Metzger Mária a ezt a tapasztalatot? Egyetlen magánéletről szóló, közbeszerzések, diszkrecionális okokon túl, semleges, szegényekkel, az egyetemre, semleges, nem szabad, hogy befolyásolja. Mégis, van az alkotások valami emberi hitelesség, élményfedezete, mely átsüt, átragyog rajtuk. Metzger Mária polgári hivatásszerzés adódóan is, megannyiszor szembesült az emberi elesettség és a kitartás, a mindezek ellenére - tudósok az elmúltábanban: mindennek köszönöm - meg tudta őrizni hit, reményét, szeretetét, nem egy kurzus-hasznosítású dogmák, egy szabad egyéniség meggyőző és cselekvése jegyében.

Megvan a megvallani azt, hogy meggyőződjék az eredményről. Tud tudni mindenkor, mindenhol, mindenből. Hogy járja saját, külön, nehéz útjait „máshogy… máshová”. Mert mer szembefordulni a hatalmi- hivatalos-hazug lemlöletkampánnyal, vagyis a legnyomorultabb állampolgárral megprpr elhitetni, hogy utálnia és rettegnie kell azt, aki nincstelenebb, mert még hazája sincs; egy menekülő, hontalan világvándort ő nem új vasfüggő újítás, ellenséges, demagóg plakátokkal, „virágesővel fogadja”.

A virágokból egy csokornyit a költőnő-írónő érdemel. Amiért megtanít array, hogy lefelé nézzünk, ha fel akarunk továbbni. FÖLDI ÜDVÖSSÉG

Vendégek és szövegek

Utósorok Metzger Földi üdvösség Mária könyv

Találkozni egy könyvvel ezt, mint felkeresni egy írót, költőt, vendégségbe menni hozzá. Platón a Szümpozionban, Dante a Convivióban olvasóikat a „vendégségbe” hívja, ahol szellemi „lakoma” vár rájuk. Metzger Mária nagylelkű háziasszony: immár harmadszor, harmadik kötetével lát vendégül minket. Rangos társaságba invitál. Mert műveiben előzetesen halhatatlan klasszikusok vendégszerepelnek. Ámbár oly otthonosan, mintha odahaza lennének. Pedig többségük messziről érkezett: távolabbi századokból és más országokból. Kevés mai költő fogadja legyen ilyen familiáris, Metzger Mária; egy kulturálisan mindinkább gyökereit vesztő korban ez nagy erénye.

Giordano Bruno, Puskin, Lermontov, Dosztojevszkij, Tolsztoj, Simone Weil, József Attila, Radnóti, Pilinszky, Niccolò Ammaniti ,… Miért pont ők? Mi a közös a reneszánsz, a romantikus, a huszadik századi vagy a jelenkori orosz, olasz, magyar szerzőkben? A "Leitmotiv" Metzger Máriánál, a "Leitmotiv" könyv, amint a két könyv az írott utószavában próbált rámutatni e sorok írója. A költőnő és a nagyméretű - meg Ibsennel és Móricz Zsigmonddal - egyetértés vallja, hogy a fájdalom az alkotónak adománya lehet, sa legszebben megírni az azt lehet, ami fáj.

„A nő a gyengébb” - mondja ki a provokatív módon egy verscímben, hogy aztán verssorról és a kérdőjeleket relativizálja, megkérdőjelezze a kijelentést. A verscímmel vitázva, a kérdésre válaszolva az olvasó úgy találja, "a nő" - jelen, a Költőnő - nagyon erős: még az utasítás még nem sikerült, mert nekünk nem adjon meg semmit, többet nem értek el.

Könyve a „vendégkönyv”, mely nemcsak remekmívű „társszerzőket”, „szerzőtársakat” és olvasók lát vendégül, a rendezvény és a szándékozás. S ez a „vendégkönyv” - Márai Sándor éppen Giordano Brunóról regényének címét idézve ezúttal - „erősítő”. Egy gyengédség, egy szeretetnek az az erejével, a női nem s az irodalmi „női hang” legszebb, legnemesebb sajátossága. Mi vagyunk tovább - mégis mi kapunk ajándékot.

 

UTAK

Minden és a fennmaradó

Utószó Metzger Utak Mária könyve

Van, Aki a költőnek lenni AZ egész életet, Minden napot kitöltő hivatás, munka Nem Teljes munkaidőben, meg Minden”, mégpedig gyűjtőmunka. Kincseké, megjelölve szerint csak utólag derül ki, Hogy ezeket. AZT Hiszem, Metzger Mária such költő: mindennapjai tapasztalataiból, gondolataiból , örömeiből ES - főleg - fájdalmaiból, kötetéből, "Petrovca nevében", ládák "zúzmara ritka" nala van unitbe rendeződik, kötetté áll össze. Immár Negyedik verskötetévé. SOT, Mintha aZ Detached költemények kulon sorokból-mondatokból építkeznének, fűződnének össze. A rész és az egész, egy töredékek (töredék) - egy feszültséget rejti magában.Ez a formai elemzetesség az azonnali tartalék vízforgalmi egységgel: a világ szétesettségének megítélése és a harmóniakeresés, a meghallgatás és a meghallgatás. A visszaért, a formák szerver elemei és a szóváltás és a szóvariációk: szójátékok egy ridegen komor valóság kifejezésére. És a teendők bukkannak fel sűrűn mottókban, idézetekben szerencsés szerencsés vagy egy klasszikusok, egy egyszeri Dosztojevszkij, akinek alkotói univerzumban lélek addig feltáratlan mélyrétegeibe és bonyolultságába való bevilágítás. Ám a jobb sorsra hivatott ember megpróbáltatásai az egyetem és az egyetemesség szintjén jelennek meg.Ez a könyv egy magyarországi írott: hazánk aktuális nyomorúság, igazságtalanság, hamisságait, embertelenség, tévelygéseit egy költői tanúsággal és a maradandósági tárolóban. A kenyérre, a cirkuszra, a stadionokra és a „mészárosokra” veszélyességére nem repülének elég javek, a hatalmi központ régi „új neve” a kimondatik. Metzger Mária nem vezéri talpakat nyaló, „parancsra cselekvő, engedmény, elidegenítő, elferdítő, megengedő”, „belső parancsra” hallgató, autonóm, szabad emberek országát akarja. Olyat, az a népet és a fiait-lányait nem mindenféleképpen „nyilvántartani kell”, az az a jelszó: „A népetár tanítás érdemes”.

 

    Könyvrendelés:

Metzger Mária,  Csillagfény Alapítvány: 20 / 939-8122,   e-mail: csillagfenyalapitvany@yahoo.com 

Támogatását előre köszönöm!

 


GYERMEKKÖNYV SZPONZORÁCIÓ 

 

Tisztelt Támogatónk!

Alapítványunk szeretne megvalósítani egy projektet, nagycsaládokat, polgári intézményeket, óvodákat, iskolákat, kulturális intézményeket és és megrendelőket. Könyvtárakhoz egy ködös juttatni belőle.

A könyvben gyermekversek olvashatóak, nagyon szép, esztétikus illusztrációkkal.

A könyv tervezett példányszáma: 900 db

Szponzorációból megjegyző életre hívni ezt a kötetet. Egy könyv örökbefogadási díja:

3200 Ft

Szponzoraink mozdulata:

* egy maient kötetekből ajándék példányokat kapnak igény szerint; reprezentációs ajándékként ragyogóan használható

* logójukat naponta egy könyv hátsó

* honlapunkon link elhelyezését tessämme használat

* a támogatás összegéről alapítványi Igazolást állítunk ki, mely adó izdevėjas

* nyilvánosság, reklám, link elhelyése a www.fenypress.eu oldalon

a hosszabb távú irányítás lehetősége, a pénzügyek, a kereskedelmi programok, a sportprogramok, az egyetemre vonatkozó rendelkezések, az egyetemre vonatkozó rendelkezések.

A legutális anyaganyag, kérés, az agyi fájlokat felkén megküldeni szíveskedjenek!

jpg, tif, bmp, psd, eps, pdf

Szívből remélem, hogy az Ön és a kölykök tudni kellentetni e szép kötetet!

Várjuk mielőbbi szíves válaszát!

Köszönettel és tisztelettel:

Metzger Mária

Csillagfény Alapítvány: 20 / 939-8122

e-mail: csillagfenyalapitvany@yahoo.com www.csillagfeny.org

Boldogok lennénk, ha Önt a támogató partnereink között üdvözölhetnénk:

A projektet nagyon szeretik partnereink. Néhányan ajánlük:

* Unicentrál-Daruszervíz Kft. * Sza-Bi Qualit kft   * Valentina Bútor

* Szintézis Informatikai ZRT * Eurokardán Kft    *Diamond Gsm

* Szabadalmi Holding Vagyonkezelő Kft. * Flex-Feny Kft   *Glázer Trans

* Szentlélek Gyógyszertár * B&F Kft

* Tutti Élelmiszeripari Kft. * Florens Kft

* Bennovum Kft. * Herbaház * Vidanet ZRT

* www.fenypress.eu * Szalai Étterem

* www.charles-channel.com * Palatia Nyomda

* Komédiás Étterem * Kardirex Patika

Az IBIS Hotel üzleti partnereinek, a reprezentációs ajándékként, a mi könyveinket ajándékozta. Egyben hangulatos adományozásinkat a támogatta.

Ajánlott hirdetési csomagjaink:

· 50.000 Ft-os reklámcsomag
- Igazolás kiállítása a támogatás összegéről

- Logo és web cím elhelyése egy könyvben

- 5 db könyv ajándék saját részre

· 100.000 Ft-os reklámcsomag

- Igazolás

- Logo és web cím elhelyezése egy könyvben + egyéb elérhetőségek

- 15 db könyv ajándék saját részre

www.fenypress.eu oldal  reklám és link elhelyezés

· 200.000 Ft-os reklámcsomag

- Igazolás

- Minden elérhetőség + bemutatkozó szöveg a könyvben

- 50 db könyv ajándék saját részre

- a  www.fenypress.eu oldal  reklám és linkek elhelyezés + meglévő reklámfilm, bemutatkozó riport elhelyezése (vagy fájl, vagy animált gif, vagy jpg fájl)

Természetesen több összegű támogatásokat kell megfogalmazni, egyéni egyeztetéssel és igények figyelembevételével.